ЗАГАЛГАХ

Загатнуулах: нуруу руу өвс орж загалгах (нуруу руу өвс орж хатгах).