ЗАВЬТАН

Завь бүхий хүн - Завьтанг эргэхэд бид баясан угтав. Д.Пүрэвдорж. дэлгэрэнгүй...