ЗАВЬ

Усанд явахад хэрэглэдэг жижиг гар онгоц - Өвгөн маань завиа янзлах санаатай ус руу явлаа. дэлгэрэнгүй... завиар гатлах (гол мөрнийг завиар туулан гэтлэх), моторт завь (оньсон хөдөлгүүрт завь), шумбагч завь (усан доогуур явах зориулалт бүхий хөлөг онгоц).

завиар гатлах гол мөрнийг завиар туулан гэтлэх
моторт завь оньсон хөдөлгүүрт завь
шумбагч завь усан доогуур явах зориулалт бүхий хөлөг онгоц