ЗАВЬЖГАНА
/ ургамал /

Иршимбэтэн овгийн төрөл, олон наст өвслөг ургамал.