ЗАВШУУР

1. Завших, завшаанч зан бүхий, хонжооч;


2. Хэл ам хурц, өлгөж хэлэх, үг дүрэх дуртай;
3. Юмыг нууж далдлахгүй ярьчих зантай: завшуур хүн (хамаагүй яриатай хүн).