ЗАВШИМТГАЙ

Арга эв нь олдвол юмыг завших зантай: завшимтгай зантай (юм л бол завших санаатай), дэлгэрэнгүй...

завшимтгай зантай юм л бол завших санаатай
завшимтгай хүн мэх, арга башраар олз ашиг олж сурсан хүн