ЗАВШИЛ

1. Хонжоо, хожоо, ашиг хонжоо, ашиг завшаан, олз: завшил болгох (олзлуулах, бусдад ашиглуулах);


2. Өөрийн болгох, хувьдаа завших нь - Хааяа зарим нэгэн ухваргүй ард өөрийн амар завшлыг эрж оргосон байна. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд.