ЗАВШААН

1. Ямар нэг зүйлийг хийх боломж, бололцоо, нөхцөл: завшаан олдох (аз тохиох, боломж олдох) - дэлгэрэнгүй...


2. Аз, зол хийморь - Идэх юмаар тасалдаагүй завшаанд чонос өрхийн эмэгтэйчүүд харвах сургууль өдөр бүр хийнэ. Б.Ринчен. Заан залуудай., завшаан тохиолдох (санамсаргүй байтал санаанд нийцсэн тохиол учрах), завшаан эрэх (хүч хөдөлмөр хэрэглэхгүйгээр ямар нэгэн цаг тохиолыг ашиглан ашиг олохыг бодох), аз завшаан [хоршоо] (аз тохиол), зол завшаан [хоршоо] (зол учрал).

завшаан олдох аз тохиох, боломж олдох
завшаан тохиолдох бололцоо гарах
завшааныг ашиглах тохиол учралыг ашиглах, боломжийг алдалгүй хэргээ бүтээх
ашиг завшаан олох ашиглах боломж, далим
завшаан тохиолдох санамсаргүй байтал санаанд нийцсэн тохиол учрах
завшаан эрэх хүч хөдөлмөр хэрэглэхгүйгээр ямар нэгэн цаг тохиолыг ашиглан ашиг олохыг бодох
аз завшаан аз тохиол
зол завшаан зол учрал