ЗАВХРАЛ

1. Завхрах үйлийн нэр; алдаа дутагдал, сүйрэл замхрал: завхрал гаргах (гажууд бүдүүлэг алдаа гаргах) дэлгэрэнгүй...


2. Юмны сураг чимээ тасран мэдэгдэхээ болих, намжих байдал;
3. Завхайрал;
4. [шашин] Их тачаалт сэтгэлээс болж сэртэнтэн ааш авир задгайрсан нь, гэлэнмаа нарын гэм, тойдын дүр байдал доройтон хурьцлыг шүтэх авир дэлгэрэнгүй...

завхрал гаргах гажууд бүдүүлэг алдаа гаргах
алдаа завхрал а. Ажил хэргийн ёс бус үйл ажиллагаа, алдаа дутагдал; б. Хуулиар тогтоосон хэм хэмжээг зөрчих үйл ажиллагаа
нугалаа завхрал үзэл бодлын зөрчилдөөн, түүний хор хөнөөл