ЗАВХРАХ

1. Хүний үйл ажил буруудах, гажуу болох, балрах, төгсгөл болох: завхарсан ажил (дампуурч дууссан дэлгэрэнгүй...


2. Ёс суртахуунгүй болох, ажлын хариуцлага алдах: завхарсан хүн (хариуцлагагүй хүн);
3. Юмны сураг чимээ тасран мэдэгдэхээ болих, намжих - Тушааж байгаа дуу нь арай гэж сонсдоод тэр юм завхран үгүй болов. дэлгэрэнгүй... улирсан завхарсан [хоршоо] (үеэ өнгөрөөсөн, хэрэггүй);
4. Үүл, утаа, манан арилж сарних: манан завхрах (манан арилах), солонго завхрах (гэрэл туяа солонгорохоо болих), дэлгэрэнгүй...
5. Эд мал зэрэг юмны алдагдаж үгүй болох: мал завхрах (мал үрэгдэж дуусах), эд завхрах (эд хорогдох, хогшил дэлгэрэнгүй...
6. [шилжсэн] Хүний нойр хүрэхгүй болох), нойр завхрах (нойр хулжих);
7. Завхайрах - Энэ чинь завхрах нь завхарч дууссан хүүхэн дээ. Д.Дожоодорж. Зүүний сүвэгч.

завхарсан ажил дампуурч дууссан ажил
завхарсан хүн а. Ажил, сургуулиа алдсан хүн; б. Дампуурсан хүн
нойр завхрах нойр сэргэх
завхарсан хүн хариуцлагагүй хүн
улирсан завхарсан үеэ өнгөрөөсөн, хэрэггүй
манан завхрах манан арилах
солонго завхрах гэрэл туяа солонгорохоо болих
үүл завхрах үүл сарнин замхрах
мал завхрах мал үрэгдэж дуусах
эд завхрах эд хорогдох, хогшил алдагдах
нойр завхрах нойр хулжих