ЗАВХАЙРАХ I

Садар самуун явдал гаргах, шалиглах - Тэгээд архи ууж завхайрч явдгаа болив. С.Эрдэнэ. Хонгор зул.

Ижил үг:

ЗАВХАЙРАХ II