завхай үг өгүүлэх

а. Дэмий үг ярих б. Бүсэлхийнээс доош хандсан үг яриа өгүүлэх