ЗААЛГАХ I

1. Хичээл ном, эрдэм мэдлэг, чадвар дадал, арга аргачлалыг бусдаар хэлүүлэх, зөвлүүлэх: хичээл дэлгэрэнгүй... (бусдаар хэлүүлж хичээл үзэх);


2. Юмны оршин буй чигийг хэлүүлэх - Тэгээд газар сайн мэддэг хүнээр заалгаж хүн амьтны хөл сүйдэл ихтэй дөрвөн замын бэлчир газар олов. дэлгэрэнгүй... 2. Заагдах: ял заалгах (ял заагдах).

хичээл заалгах бусдаар хэлүүлж хичээл үзэх
ял заалгах ял заагдах
Ижил үг:

ЗААЛГАХ II

ЗААЛГАХ III