ЗААЛГУУЛАХ

1. Заах, сургах, хүмүүжүүлэх үйлийг бусдаар хийлгэх, багшлуулах: хичээл заалгуулах (багшлуулах);


2. Бусдаар ном эрдэм, чадвар дадал, арга аргачлал заалгаж авах: ном заалгуулах (бусдаар ном заалгах) - Тэгээд надад ном дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., нэхээс заалгуулах (яаж нэхэхийг сурах), оёдол заалгуулах (бусдын тусаар шинэ оёдол сурах);

3. Юмны оршин буй зүг чигийг дам хэлүүлж авах.

хичээл заалгуулах багшлуулах
ном заалгуулах бусдаар ном заалгах
нэхээс заалгуулах яаж нэхэхийг сурах
оёдол заалгуулах бусдын тусаар шинэ оёдол сурах