ЗААЛДААЧ
/ хуучирсан /

Хүмүүсийг өдөөж, заалдуулан, дундаас нь ашиг олдог бусармаг этгээд.