ЖИШИХ I

Юмыг урьдаас төлөвлөн зэхэж бэлтгэх, байрлуулах: өртөө буудал жиших (өртөө буудал тогтоох, өртөө улаа дэлгэрэнгүй...

өртөө буудал жиших өртөө буудал тогтоох, өртөө улаа байрлуулах
эх хэрэглэгдэхүүнийг жиших эх хэрэглэгдэхүүнийг зэхэж бэлтгэх
Ижил үг:

ЖИШИХ II

ЖИШИХ III

ЖИШИХ IV

ЖИШИХ V

ЖИШИХ VI

ЖИШИХ VII