ЖАВЖГАНАХ

1. Хүйтнээс эрүү ам нь чичрэх, дагжих;


2. [шилжсэн] Эрүү амаа хөдөлгөн ихэд ярих.