ЕРӨӨЛЧ

1. Ерөөл хэлэхдээ мэргэшсэн хүн: ерөөлч залуу (ерөөл хэлдэг залуу), ардын ерөөлч дэлгэрэнгүй...


2. Бэлгэ дэмбэрлийн сайхан үг хэлэх дуртай - Ерөөлч хүн хошуугаа тостдог, ховч хүн хошуугаа цустдаг. Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай.

ерөөлч залуу ерөөл хэлдэг залуу
ардын ерөөлч ардын ерөөл, бэлгэ дэмбэрлийн үг хэлэхдээ гаргуун хүн, ерөөлд мэргэжсэн хүн
ерөөлч магтаалч сайн сайхан үгээр бэлгэдэн, магтахдаа гарамгай хүн