ЕРӨӨЧ :
/ амьтан /

ерөөч гөрөөс (нэг зүйл гөрөөс).