ЕРХӨГСӨХ

Хонь мал ерхөг өвс хүсэн эрж тэмүүлэх, ерхгийг идэх гэж дурлах - Хонь ямаа ерхөгсөөд тун ч тааламжтай байдаг. дэлгэрэнгүй...