ЕРШИХ

Ердийн, ерийн зүйл, байдаг л юм, хэвийн зүйл болох.