ЕРЭМ I
/ ургамал /

Хаван арилгаж, шээс хөөх үйлчилгээтэй эмийн найрлагад ордог ургамал; хуажуу, ермаа.

Ижил үг:

ЕРЭМ II