ЕРХЭН

Ерийн тоог чамласан утга, зөвхөн ер, дөнгөж ер: ерхэн төгрөгтэй (байгаа нь л ерэн төгрөг) - Би дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.