ЕРЧЛӨХ

Нэгтгэн дүгнэх, ерийн болгох: ерчлөн нотлох (тусгайгаас ерөнхий рүү нэгтгэн дүгнэж нотлох), дэлгэрэнгүй...

ерчлөн нотлох тусгайгаас ерөнхий рүү нэгтгэн дүгнэж нотлох
ерчлөн нотлох арга тусгайгаас ерөнхий рүү нэгтгэн дүгнэх арга