ЕРХӨГ
/ ургамал /

Үет ургамлын язгуурт багтдаг, шулуун босоо иштэй, түрүү нь самны шүдтэй адилавтар, бэлчээрийн шим сайтай олон наст өвс дэлгэрэнгүй...