ЕРӨӨХ

Ерөөл хэлэх, сайныг бэлгэдэн хүсэж бэлгэтэй үг хэлэх - Аз жаргалтай өнөр өтгөн гэр бүл болоорой гэж ерөөгөөд дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд., амжилт хүсэн ерөөх (амжилт хүссэн бэлгэтэй сайхан үг хэлэх), дахин учрахыг ерөөх (дараа уулзахын бэлгэ ерөөл хэлэх), сайн сайхныг ерөөх (сайн сайхныг хүссэн бэлгэ дэмбэрлийн үг хэлэх), хараах ерөөх [хоршоо] (сайн муу аль алиныг хэлэх).

амжилт хүсэн ерөөх амжилт хүссэн бэлгэтэй сайхан үг хэлэх
дахин учрахыг ерөөх дараа уулзахын бэлгэ ерөөл хэлэх
сайн сайхныг ерөөх сайн сайхныг хүссэн бэлгэ дэмбэрлийн үг хэлэх
хараах ерөөх сайн муу аль алиныг хэлэх