ЕРӨӨМТГИЙ

Ерөөх нь олонтоо, ерөөх хүсэлтэй, юм л бол ерөөдөг: ерөөмтгий өвгөн (байн байн ерөөл хэлдэг өвгөн) дэлгэрэнгүй...

ерөөмтгий өвгөн байн байн ерөөл хэлдэг өвгөн
ерөөмтгий хүн ерөөл хэлэх дуртай хүн