ЕГҮҮДЭХ II

Сүйтгэх, үрэх, эвдэх, хэмхлэх.

Ижил үг:

ЕГҮҮДЭХ I