ЕГҮҮН

1. Энгүүн: егүүн байдалтай хүн (төлөв төвшин байдалтай хүн);


2. Улиг болсон, залхуутай.