ЕГҮҮРЭХ

1. Дотор муухайрах, бөөлжис цутгах, огиудас хүрэх, ой гутах: гэдэс дотор егүүрэх (гэдэс дотор хямрах, дэлгэрэнгүй...


2. Өвдөх, зовуурилах: шүд егүүрэх (шүд өвдөх, шүд хөндүүрлэх); 4. Нурах, эвдрэх - Овоо егүүрээд унавч хө, ор нь адагтаа байдаг дэлгэрэнгүй... Дайралцаан.

гэдэс дотор егүүрэх гэдэс дотор хямрах, бөөлжис цутгах
шүд егүүрэх шүд өвдөх, шүд хөндүүрлэх