ЕГҮҮШИН
/ ургамал /

Голч нэртэн овгийн суман навчтай, товчин шар цэцэгтэй, голын татамд ургадаг өндөр өвс; шарх анагаахад хэрэглэнэ.