ЕЛХГЭРДЭХ

Хэтэрхий елхгэрийн учир зохисгүйдэх: хувцас елхгэрдэх (хувцас хэтэрхий томдож зохисгүй харагдах), дэлгэрэнгүй...

хувцас елхгэрдэх хувцас хэтэрхий томдож зохисгүй харагдах
хүрэм елхгэрдэх хүрэм томдож зохисгүй харагдах, нэлмэгэрдэх
цув елхгэрдэх цув хэтэрхий елхгэр учир нэвсгэр харагдах