ЕЛХЭГНЭХ

Елхгэр юмны үргэлжлэн хөдлөх: елхэгнэн байх (елхэг елхэг хөдлөх).