ЕМБҮҮ

1. Алт мөнгийг тусгай хэвд цутган хийсэн нэг зүйл цул зоос; хуучин цагийн мөнгөний нэгж; их төлөв дээд тал нь дэлгэрэнгүй...


2. Ембүү шиг хэлбэр, дүрстэй: ембүү товч (ембүү хэлбэртэй товч) - Мөнгөн ембүү товчтой элбэгдүү хийсэн хүрэн чисчүү дээлийн ташаа дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.

дуутуур ембүү дөрвөөс таван лангийн мөнгө
илжгэн туруу ембүү таван лангийн мөнгө
мөнгөн ембүү цул мөнгөөр цутгасан ембүү
таван лангийн ембүү хүнд нь тавин цэн орчим ембүү
тойгон ембүү арван лангийн мөнгө
хулгар ембүү дөч гаруй лангийн мөнгө
ширээ цагаан ембүү тавин лангийн мөнгө
ембүү товч ембүү хэлбэртэй товч