ЕМБҮҮСЭГ

Ембүүнд их дуртай: ембүүсэг авгай (юм л бол ембүү ярьж байдаг авгай).