ЕНГҮҮТЭЙ
/ хуучирсан /

Енгүүн бүхий; хараал зүхэл, өшөө хорсол бүхий.