ЕНГЭНЭМХИЙ

Енгэнэх нь амархан, уйламхай зантай: енгэнэмхий хүүхэд (юм л бол уйлж, усан нүдэлж байдаг охин).

енгэнэмхий хүүхэд юм л бол уйлж, усан нүдэлж байдаг хүүхэд