ЕМБЭГ

1. Наадаж тоглоход зориулан зүлгүүрдсэн барим мод: ембэг хийх (уг тоглоомын зэмсэг, барим хэрийн дэлгэрэнгүй...


2. Уг тоглоомын ерөнхий нэр: ембэг тоглох (мөнхүү тоглоомоор наадах).

ембэг хийх уг тоглоомын зэмсэг, барим хэрийн модыг бэлтгэн урлах
ембэг тоглох мөнхүү тоглоомоор наадах