ЕНГҮҮН
/ хуучирсан /

Доромжилж зүхсэн байдал; хараал, зүхэл: енгүүн үг (олхион үг, доромж муу үг).