ЕЛХЭНДЭГ III
/ ургамал /

Хар шаваг.

Ижил үг:

ЕЛХЭНДЭГ I

ЕЛХЭНДЭГ II