ЕЛХЭНДЭГ II

Баяд ардын хүндэтгэлийн биелгээ: елхэндэг биелэх (ойрадын биелгээ биелэх).

Ижил үг:

ЕЛХЭНДЭГ I

ЕЛХЭНДЭГ III