хүрэм елхгэрдэх
хүрэм томдож зохисгүй харагдах, нэлмэгэрдэх