ЕЛХГЭР

1. Хэлхийж томдсон байдал; хэлхгэр, халхгар: елхгэр дээл (халхгар том дээл), елхгэр дэлгэрэнгүй... (уужим ханцуй, том ханцуй);


2. Цүлхгэр: елхгэр үнээ (цүндгэр гэдэстэй үнээ).

елхгэр дээл халхгар том дээл
елхгэр ханцуй уужим ханцуй, том ханцуй
елхгэр үнээ цүндгэр гэдэстэй үнээ