ЕГҮҮДЭХ I
/ хуучирсан /

1. Төрөл арилжих, үхэх, нас нөхцөх: насан егүүдэх (нас барах), бусдад егүүдэх дэлгэрэнгүй...


2. Явж одох, алсран хагацах: нутаг орноос егүүдэх (нутаг орноос алсран хагацах).

насан егүүдэх нас барах
бусдад егүүдэх бусдад хорлогдох
нутаг орноос егүүдэх нутаг орноос алсран хагацах
Ижил үг:

ЕГҮҮДЭХ II