ДЭГЭЛ

Жигд байвал зохих юмны дотроос нэг нь илүү гарсан байдал: дэгэл мөр (бусад мөрнөөс дээш илүү өргөн дэлгэрэнгүй...