ДЭГЭРГЭН

Дэгэн догон, тэгш бус, тогтворгүй хөдөлгөөнтэй: дэгэргэн жороо (халбилзсан жороо).