ДЭГЭЛЗЭХ

Дэгнэгнэх - Дэгэлзсээр ачиж ирсэн бараагаа буулгачхаад... Н.Банзрагч. дэлгэрэнгүй...