ДЭГЭН :

дэгэн догон (Тэгш биш, тогтворгүй хөдөлгөөнтэй байдал) - Хүү хоёр гараа дэлж эцэг өөдөө газрын дэлгэрэнгүй... Ц. Доржготов. Эцэг., ширээ дэгэн догон хийх (ширээ догонцон хөдлөх); б. Энхэл донхол газар: дэгэн догон хийсэн газар (дээр доор гишгүүлсэн, донслуулсан газар); в. шилжсэн Шийдвэргүй байдал - Хүрлээгийн сэтгэлд дэгэн догон донсолж байсан эргэлзээ нэг мөсөн арилжээ. П.Хорлоо. Багш).

дэгэн догон а. Тэгш биш, тогтворгүй хөдөлгөөнтэй байдал ширээ дэгэн догон хийх ширээ догонцон хөдлөх; б. Энхэл донхол газар; в. [шилжсэн] Шийдвэргүй байдал
дэгэн догон хийсэн газар дээр доор гишгүүлсэн, донслуулсан газар