ДЭГЭР :

дэгэр хийх (а. Дэгэгэр юмны хөдлөх; б. Дэгцэн дэглэгнэн хөдлөх), дэгэр дэгэр цогих дэлгэрэнгүй...

дэгэр хийх а. Дэгэгэр юмны хөдлөх; б. Дэгцэн дэглэгнэн хөдлөх
дэгэр дэгэр цогих үсэрхийлэн цогих