ДЭГЭЛБЭР
/ хуучирсан /

1. Дээвэр, адар: дэгэлбэрийн төмөр (дээврийн төмөр), дэгэлбэрийн хүнхэр (дээврийн дэлгэрэнгүй...


2. Хавхаг, таг - Ар дэгэлбэрийг чинь хадаглаж, алтан хөмрөг /авс/-ийг чинь сахин суусан. Чингис хааны их дэлгэрэнгүй...

дэгэлбэрийн төмөр дээврийн төмөр
дэгэлбэрийн хүнхэр дээврийн хөндий